Telefoonnummers +32(0)58 51 23 36 / +32(0)59 50 28 92
E-mail info@bg.be
Webshop Bgshop.be

Wettelijke formaliteiten

Update: Sedert 1/1/2015 zijn er niet langer fiscale voordelen voor de beveiliging van woningen.

Via de programmawet van 8 juni 2008 (publicatie BS 16.06.2008) zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd inzake de fiscale voordelen voor veiligheidsinvesteringen.

Let op: deze treden pas in werking voor uitgaven vanaf 1 januari 2009 (belastingsaangifte 2010)!

1. Verhoging maximumbedrag belastingsvermindering beveiliging privé-woning (art.55)

Het maximumbedrag inzake de belastingsvermindering voor uitgaven ter beveiliging van privé-woning tegen inbraak of brand zal voor uitgaven vanaf 1 januari 2009 worden verhoogd van 130 euro (niet-geïndexeerd) naar 500 euro (niet-geïndexeerd). Het geïndexeerd plafondbedrag voor de belastingsaangifte 2010 – inkomsten 2009 is op dit ogenblik nog niet gekend (maar zou ongeveer 660 euro bedragen).

Vanaf 2009 kan men dus 50% van de uitgaven inbrengen in de belastingen met een maximumbedrag van 500 euro (niet-geïndexeerd).

2. Uitbreiding van de fiscale voordelen inzake beveiliging van beroepslokalen (art 54)

Vanaf 1 januari 2009 zullen ook bepaalde diensten voor de beveiliging van beroepslokalen in aanmerking komen voor een bijkomende investeringsaftrek.

Maak een afspraak
Onze winkel bezoeken? Door de maatregelen mogen we jullie vanaf zaterdag 27/3 enkel op afspraak verwelkomen.