Telefoonnummers +32(0)58 51 23 36 / +32(0)59 50 28 92
E-mail info@bg.be
Webshop Bgshop.be

Wettelijke formaliteiten

Update: Sedert 1/1/2015 zijn er niet langer fiscale voordelen voor de beveiliging van woningen.

Via de programmawet van 8 juni 2008 (publicatie BS 16.06.2008) zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd inzake de fiscale voordelen voor veiligheidsinvesteringen.

Let op: deze treden pas in werking voor uitgaven vanaf 1 januari 2009 (belastingsaangifte 2010)!

1. Verhoging maximumbedrag belastingsvermindering beveiliging privé-woning (art.55)

Het maximumbedrag inzake de belastingsvermindering voor uitgaven ter beveiliging van privé-woning tegen inbraak of brand zal voor uitgaven vanaf 1 januari 2009 worden verhoogd van 130 euro (niet-geïndexeerd) naar 500 euro (niet-geïndexeerd). Het geïndexeerd plafondbedrag voor de belastingsaangifte 2010 – inkomsten 2009 is op dit ogenblik nog niet gekend (maar zou ongeveer 660 euro bedragen).

Vanaf 2009 kan men dus 50% van de uitgaven inbrengen in de belastingen met een maximumbedrag van 500 euro (niet-geïndexeerd).

2. Uitbreiding van de fiscale voordelen inzake beveiliging van beroepslokalen (art 54)

Vanaf 1 januari 2009 zullen ook bepaalde diensten voor de beveiliging van beroepslokalen in aanmerking komen voor een bijkomende investeringsaftrek.