Beveiliging tips

Belastingvermindering voor de beveiliging van uw woning tegen inbraak en brand

Elke belastingplichtige die geld besteedt aan een betere beveiliging van de woning, waarvan hij eigenaar of huurder is, kan een belastingvermindering genieten. Om de kwaliteit van de installatie te waarborgen en recht te hebben op de vermindering moeten de werken verplicht door een erkend aannemer uitgevoerd worden.

Investeringen die recht geven op vermindering

   • Inbraakvertragende elementen
   • Diefstaldetectie
   • Beveiliging tegen brand

   

Lees het volledige artikel hier

Nieuwe huurder, nieuwe bewoner?

U bent de nieuwe huurder van een pand? U bent de nieuwe bewoner van een huis of appartement? Dan is het raadzaam een nieuwe cilinder of slot te steken. Vooral bij het huren van een pand kunt u maar beter preventief handelen.

U hebt er meestal geen flauw idee van hoeveel sleutels van uw slot er nog in omloop zijn terwijl u de nieuwe eigenaar bent. Als er dan diefstal wordt gepleegd en er worden geen sporen van inbraak gevonden dan kunt u ook niet naar de verzekering stappen en dit is een fout dat veel nieuwe huurders maken.

Het is slechts een kleine kost en u bespaart er een hoop ellende mee. U kunt dit bovendien aftrekken van uw belastingen.

Preventietips tegen inbraak

Elk jaar gebeuren er in België veel inbraken. U kan zelf heel wat doen om dit te voorkomen. We stellen u 3 soorten maatregelen voor: organisatorische, bouwkundige en elektronische. Pas ze in deze volgorde toe, want enkel in deze volgorde bieden ze u optimale bescherming.

Goed om weten: inbrekers werken in reeksen. Let dus extra goed op wanneer er bij uw buren of in uw wijk werd ingebroken. Verwittig direct de lokale politiediensten wanneer u iets verdachts opmerkt en pas onze tips toe.

1. Organisatorische maatregelen

VEILIGHEID BEGINT MET HET AANNEMEN VAN GOEDE GEWOONTEN.

Deze maatregelen zijn goedkoop en zo eenvoudig dat ze vaak over het hoofd gezien worden. Niettemin vormen ze de eerste en essentiële stap in de beveiliging van uw woning.

Voorbeelden:

   • Een goed sleutelbeheer is belangrijk.
   • Verberg sleutels nooit onder de deurmat of onder een bloembak.
   • Sluit alle buitendeuren en vensters met de sleutels af, ook al bent u maar even weg.
   • Geef een bewoonbare indruk aan uw woning wanneer u op vakantie bent; de haag laten snoeien,…
   • Zorg ervoor dat de toegangshekken zijn afgesloten.
   • Zorg ervoor dat uw waardevolle voorwerpen niet zichtbaar zijn van buitenaf.
   • Laat de verpakking van uw nieuwe televisie, Hifi,… niet in het zicht staan.
   • Als u met krijt getekende merktekens op uw voorgevel of op het voetpad ziet, veeg deze dan weg.

2. Bouwkundige maatregelen

U kunt bijvoorbeeld deuren en vensters van uw woning verstevigen, zodat ze een extra obstakel vormen voor mogelijke inbrekers. Tegenwoordig bestaan er heel wat producten om uw woning beter te beveiligen zoals inbraakwerende deuren. Dit maakt het uiteraard niet gemakkelijk om te kiezen. Daarom raden wij u aan om u te wenden tot de lokale politiediensten. Zij kunnen u helpen om een beveiligingsplan uit te werken en om de juiste keuzes te maken.

Voorbeelden:

3. Elektronische maatregelen

Sinds enkele jaren zijn er heel wat elektronische beveiligingssytemen op de markt te vinden. Voordat men een elektronisch beveiligingssysteem plaatst, dient men eerst organisatorische en technische maatregelen te nemen. Anders heeft een elektronisch beveiligingssysteem geen zin. Een alarmsysteem moet door een erkende vakman worden geplaatst en het moet zorgvuldig onderhouden worden om valse alarmen te vermijden.

Wat betekent SKG®

Goed hang- en sluitwerk herkent u aan het keurmerk van de stichting kwaliteitscentrum gevelelementen (SKG). Dit onafhankelijke instituut keurt beveiligingsproducten en deelt ze in drie categorieën in, al naar gelang de mate van weerstand tegen inbraak. De volgende eis is bepalend voor de mechanische eigenschappen van het hang- en sluitwerk: het hang- en sluitwerk mag binnen een tijd van 3, 5 of 10 minuten tijdens een test niet zodanig verzwakt zijn dat daarmee de inbraakwerende eigenschappen van het element teniet zijn gegaan. De producten worden in de volgende klassen ingedeeld:

     • Risicoklasse 1 SKG® * | 3 minuten vertraging
     • Risicoklasse 2 SKG® ** | 5 minuten vertraging
     • Risicoklasse 3 SKG® *** | 10 minuten vertraging

Kwaliteitslabel S3

Het S3-label van de beroepsfederatie “Vlaamse Slotenmakers Unie VZW” werd in het leven geroepen om de consument een betere bescherming tegen inbraak te bieden. Diefstal en inbraak zijn fenomenen die sedert jaren zorgen voor een toenemende onveiligheid in België. Dit fenomeen berokkent elkeen die er slachtoffer van is geweest naast materiële schade ook aanzienlijke niet-materiële schade. De vraag om een betere bescherming is dan ook groot en de omzet in deze markt stijgt van jaar tot jaar.

Het is echter niet zo dat er een betere bescherming wordt gerealiseerd omdat het aantal producten dat op de markt te koop is uitgebreider wordt. Vakmanschap, technische bekwaamheid, inzicht en vertrouwd zijn met de werkelijke problemen moeten eveneens zijn aangewend om tot een goed resultaat te komen.

Bij het opbouwen van een plan om zich beter te beveiligen tegen inbraak gaat men te werk vanuit drie pijlers. Vooreerst worden maatregelen getroffen op het vlak van de organisatie. Vervolgens worden maatregelen getroffen op het vlak van bouwkundige bescherming en in laatste instantie wordt maatregelen gerealiseerd op het vlak van een eventuele elektronische bescherming.

Op het vlak van bouwkundige beveiliging zijn er in België nog geen echte kwaliteitsnormen van toepassing. Er bestaan normen voor hang- en sluitwerk, zowel in de buurlanden als nieuw ontwikkelde normen op Europees vlak, maar de werkelijke toepassing hiervan heeft tot op heden steeds te wensen overgelaten. De sterke druk van de Europese instellingen om vooral het principe van vrij verkeer en goederen niet te belemmeren, is één van de oorzaken dat er in België op het vlak van bouwkundige beveiliging weinig realisaties te bieden zijn aan de consument om zich op een kwalitatieve en geformaliseerde wijze beter te gaan beschermen tegen diefstal en inbraak.

De doelstelling van de creatie van het label S3 is het verhogen van de kwaliteit van het hang- en sluitwerk van gevelelementen. Een betere kwaliteit geeft een betere bescherming tegen inbraak. Dit streven steunt op twee grote pijlers. Enerzijds gebiedt het lastenboek van het label S3 gebruik te maken van kwaliteitsvolle producten en anderzijds wordt van degene die de producten plaatst, geëist dat hij voldoet op het vlak van kwaliteitsvol vakmanschap en technische kennis.

De stelling die de oprichters van het S3-label hebben ingenomen, is als volgt samen te vatten. Uit vroegere onderzoekingen, vaststellingen en observaties, gedaan door diverse deskundigen, blijkt dat wanneer een gevelelement in een gebouw minimaal 3 minuten kan standhouden tegen een poging tot inbraak, er een vrij grote kans bestaat dat de poging tot inbraak niet slaagt en de inbreker de plaats verlaat.

De creatie van het S3-label heeft dan ook tot doel een zekerheid te bieden aan de consument dat de weerstand van 3 minuten tegen inbraak wordt gehaald voor de gevelelementen die het voorwerp uitmaken van de omschreven werken op het afgeleverd “attest van plaatsing”. Gezien de steeds verder evoluerende technieken is de zekerheid verworven voor zover het gaat om een poging tot inbraak met gebruik van courante kleine en draagbare gereedschappen als breekijzer, koevoet, schroevendraaier, gripe-tang.

Het Vast Secretariaat voor Preventiebeleid (VSP), opgericht in de schoot van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat op zeer doelmatige wijze hulp biedt aan de consument door zijn raadgevingen op het vlak van veiligheid, is door de Vlaamse Slotenmakers Unie vzw verkozen als een uitverkoren partner. De Vlaamse Slotenmakers Unie vzw staat ter beschikking van het VSP en andere partners om samen met hen het label S3 in de beste omstandigheden op de markt te brengen.

Informatie over de draairichting van deuren

Bepaal de draairichting van uw deur met onderstaande PDF.

Draairichting-deuren