Telefoonnummers +32(0)58 51 23 36 / +32(0)59 50 28 92
E-mail info@bg.be
Webshop Bgshop.be

Privacy


B&G Sleutel en B&G Sleuteldienst verwerkt persoonsgegevens (zie overzicht verder op deze pagina) overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Blondé Quentin op info[at]bg.be.

Verwerkingsdoeleinden

B&G Sleutel en B&G Sleuteldienst verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en opvolgen van de solvabiliteit).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de B&G Sleutel en B&G Sleuteldienst groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met B&G Sleutel en B&G Sleuteldienst verbonden zijn of met enige andere partner van B&G Sleutel en B&G Sleuteldienst;

B&G Sleutel en B&G Sleuteldienst garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

 • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
 • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info[at]bg.be;

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij van u en wat doen wij hiermee?

Boekhouding en Financiën

De verwerkingen voor het beheren van klanten- en leveranciersrekeningen:

 • Ingave van boekingen die overeenstemmen met de verschillende inkomende en uitgaande gegevensstromen;
 • Beheer van betalingen vanuit bankreferenties en mandaten;
 • Opvolging derden met het aanmaken van overzichten, aanmaningen en schuldvorderingsdossiers;
 • Analyse van betalingstermijnen;
 • Studie van boekhoudstatistieken;
 • Selectie van derden voor het aanmaken van informatieoverdracht via mailing, uitgezonderd wanneer de betrokken personen dit niet wensen.
 • Analyse van betalingsstromen;
 • Identificatie bij factoring.

Commercieel beheer en verkooppunt

De verwerkingen rond het beheer van klanten en leveranciers:

 • Offertes, bestellingen, zendnota’s, leveringsbonnen, facturen, creditnota’s, kassatickets, reserveringsbonnen, transferorders en terugzendingen van goederen;
 • Het aanmaken van de bijhorende boekingen in de boekhouding;
 • De registratie van betalingsstromen;
 • Selectie van derden voor het aanmaken van informatieoverdracht via mailing, uitgezonderd wanneer de betrokken personen dit niet wensen.
 • Studies van commerciële statistieken;
 • Controle van de betalingslimieten van derden en het toepassen van beperkingen bij het overschrijden hiervan.

De elektronische verzending van facturen en bestellingen;

De archivering van een digitale kopie van de factuur.

Bank

De verwerkingen voor het beheren van klanten- en leveranciersrekeningen:

 • Beheer van betalingen vanuit bankreferenties en mandaten;
 • Het aanmaken van de bijhorende boekingen in de boekhouding;
 • Opvolging derden met het aanmaken van overzichten;
 • Selectie van derden voor het aanmaken van informatieoverdracht via mailing, uitgezonderd wanneer de betrokken personen dit niet wensen.

Productie

De verwerkingen rond de productiecyclus:

 • Het aanmaken van bestelbonnen en productiebonnen;
 • Het opvolgen, beheren en inplannen van productiemiddelen;
 • De studie van de productiestatistieken.

Boekhoudkundige en fiscale staten

De verwerkingen rond fiscale aangiften en EDI-betalingsstromen:

 • Het beheer van de derdeninformatie op de aangiften;
 • Het beheer van de derdeninformatie als deelnemers aan de EDI-stromen;
 • Het aanmaken van aangiften en samenvattende staten.

CRM

De verwerkingen rond het beheer van leads, prospecten, derden, ondernemingen, contactpersonen en alle andere soorten relaties:

 • Telefoon-, faxnummers, e-mails en adressen;
 • Mededelingen: afspraken, taken en e-mails;
 • Sociale netwerken;
 • Opportuniteiten, opportuniteitslijnen, offertes en bestellingen;
 • Het aanmaken, opvolgen en beheren van tickets en credits (support en klachten);
 • Marketingcampagnes en doellijsten;
 • Opmerkingen;
 • Verbonden documenten;
 • Verzendingen SMS;
 • Websites.

De verwerkingen rond het beheer van de persoonlijke gegevens van de gebruikers:

 • Telefoon-, faxnummers, e-mails en adressen;
 • Mededelingen: afspraken, taken en e-mails;
 • Verbonden documenten;
 • Verzendingen SMS;
 • Websites;
 • Functies en competenties;
 • Identificatiegegevens zoals geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, …